Za obnovu zgrada osigurano 280 milijuna kn

You are here:

Obavijesti:

Poštovani ,

U najavi je novi Zakon o upravljanju i održavanju zgrada, a 29.ožujka 2024. godine je raspisan  i natječaj za Energetsku obnovu višestambenih zgrada.

Zbog povećanja obima posla koji se stavlja pred upravitelje, a sve sa ciljem da naše usluge i dalje budu u skladu sa zahtjevima i očekivanjima naših suvlasnika, društvo Fugger d.o.o. odlučilo se udružiti sa društvom Lind-grad d.o.o. te podijeliti resurse, znanje i iskustvo.

Nastavno navedenome obavještavamo da će društvo Fugger d.o.o. od 01.svibnja 2024. godine poslovati na novoj adresi u Zagrebu, Božidara Adžije 19. Brojevi telefona, mail adrese te osobe koje su i do sada predano obavljale poslove za stambene zgrade ostaju nepromijenjeni, a kontakte možete pronaći na našoj web stranici.

U vjeri za još boljom budućom suradnjom srdačno pozdravljamo.

Vaš Fugger d.o.o.

 

Suglasnost za primanje uplatnica na e-mail

Molimo suvlasnike da ispune anketu na linku.
Kliknite OVDJE za anketu.

PAŽNJA : OBAVJEŠTAVAMO VAS DA JE NA UPLATNICAMA  novi  POZIV NA BROJ. Molimo da prilikom uplate obavezno navedete Poziv na broj sa uplatnice